Daňová a účetní kancelář

Daňové poradenství, vedení účetnictví, mzdy a personalistika v centru Plzně

Naše účetní a daňová kancelář nabízí tyto služby

 • ikona - daňové poradenství

  Daňové poradenství

  Všechny typy daňových přiznání včetně odkladu termínu pro podání přiznání a platby daně, daňové optimalizace, jednorázové konzultace, kontrola dokladů a jejich zaúčtování, poradenství při pořizování investic apod.

 • ikona - vedení účetnictví

  Vedení účetnictví

  Kompletní zpracování podvojného účetnictví i daňové evidence, průběžné zadávání dokladů, měsíční účetní sestavy, evidence pohledávek a závazků, příprava příkazů k úhradě, zpracování účetní závěrky včetně výkazů, kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti účetnictví, vedení evidence majetku.

 • ikona - mzdy a personalistika

  Mzdy a personalistika

  Mzdová agenda pro malé i velké organizace včetně kompletního styku s úřady, kontrola zpracování mezd, tvorba vnitropodnikových směrnic, pracovní smlouvy zahájení i ukončení pracovních poměrů a navazující agenda apod.

 • ikona - ekonomické poradenství

  Ekonomické poradenství

  Mzdová agenda pro malé i velké organizace včetně kompletního styku s úřady, kontrola zpracování mezd, tvorba vnitropodnikových směrnic, pracovní smlouvy zahájení i ukončení pracovních poměrů a navazující agenda apod.

Proč spolupracovat s námi?

 • ○ Naše společnost je na základě osvědčení, vydaném Komorou daňových poradců České republiky, oprávněna poskytovat daňové poradenství.
 • ○ Klientům zajišťujeme individuální přístup.
 • ○ Máme neustálý přehled o změnách a nových povinnostech.
 • ○ Naše firma působí v této oblasti již 20 let.
 • ○ Klientům zaručujeme spolehlivost a diskrétnost.

Kontakt

ARNET JB s.r.o.
Prokopova 27
301 35 Plzeň

Mgr. Šárka Mensová, jednatel
tel: +420 605 282 311
e-mail: arnetjb@arnetjb.cz

Bankovní spojení:
27-4503790217/0100

Kontakty na jednotlivá oddělení:
Kancelář:
Finanční účtárna:

tel: +420 604 601 965
tel: +420 607 067 024